Mavi Dünya
Pembe Dünya

Kasım 2011 için Arşiv

Ablal???n Kitab? Yeniden Yaz?l?yor:)

Çarşamba, 16 Kasım 2011
Minik Gülru bir kaç gündür ablal???n kitab?n? yaz?yor.Büyümek o ya? çocuklar? için abla ve abi olmak olunca   ablalar?n yapacaklar?n? ve yapamayacaklar?n? maddeler halinde bize sunuyor.Bize de tebessüm etmek dü?üyor... -Ablalar merdivenden kendi ba??na iner. -Ablalar sokakta annelerinin kuca??na gelmez. -Ablalar annesinin elini tutmadan yürür -Ablalar otobüste tutunmadan durabilir. Arabada  koltu?a ayakkab?yla basarak lambay? açmaya çal???rken ...
yazının devamı için tıklayın

Tembel Anneler Oluyoruz Hepimiz

Cuma, 11 Kasım 2011
Okullar anneleri tembelle?tiriyor bence.Pek çok ?eyi okulda ö?rendi?ini dü?ünüp rahatlat?yoruz kendimizi.Ama eksik olan bir ?ey var ki,okullar çocuklar?n özgün yanlar?n? feci törpülüyor.Her biri ayn? ?eyi yapan,ayn? cevab? veren,ayn? olursa kabul gören bireyler haline dönü?üyor ne yaz?k ki...Okullarda hakl? elbet,beklentisi ö?rettikleri üzerinden de?erlendirilen bir i? yap?yorlar veli nazar?nda.O sebeple ne kadar ...
yazının devamı için tıklayın