Mavi Dünya
Pembe Dünya

Eylül 2011 için Arşiv

oyunculuk

Pazartesi, 26 Eylül 2011
part time jobs in charlotte nch3>    Çocuklar?n her oyunun sonuna -l?k eki eklemelerine bay?l?yorum.Üstelik bu ö?renilmi? bir ?eyde de?il.Kendi kendilerine pek çok oyun buluyorlar.Minik k?z?m evcilik,kom?uculuk,misafircilik,gelmecilikten sonra az evvel bize maçc?l?k oynamay? teklif etti...?ahane bir teklifti ,kabul ettik biz de:))
yazının devamı için tıklayın

benim can?m anneci?im

Cuma, 23 Eylül 2011
work from home jobs in vah3>    Mevsimlerin üzerimizde feci bir etkisi oldu?una çok inan?yorum.Yoksa evimizin han?mlar?n?n üstüne sinen tüm bu huysuzluk hallerini nas?l aç?klayabilirim.Hem minik k?z?m hem de ben nazlanal?m diye bahaneler ar?yoruz.?nsan kendi hallerini farkedince k?z?n?n da süreçlerini anlamas? zor olmuyor...O da içinde bir han?m büyütüyor neticede...   Tüm bu ...
yazının devamı için tıklayın

??mdi okullu olduk

Cuma, 16 Eylül 2011
  Minik k?z?m yeniden okullu oldu...?lk haftay? okula ö?retmenine ve arkada?lar?na al??s?n diye oryantasyon haftas? olarak belirlemi?ti okul.Bence oldukça yerinde bir uygulama...Geçen y?l gitti?i okulda da olsayd? hala haf?zamdan gitmeyen ilk ayr?l???m?z?n ac?s? bu kadar çetin olmazd? sanki.:(Ya??n?n da etkisi var tabi...   Gülru geçti?imiz y?l da okula gidiyordu bir kaç ...
yazının devamı için tıklayın

G?lru G?lrudur!

Perşembe, 08 Eylül 2011
legitimate work from homeh3>   Ne zaman yanl?? cümlelerle diyalo?a geçsem k?z?mla cevab?yla dersimi al?p tekrarlamamak üzere kendime söz veriyorum.Dün ak?am yine annesine ders veren çocuk oldu cevab?yla;   Saçlar?n? ?srarla toplamak istemedi?i s?rada-ki bence mant?kl? bir tercih.madem uzat?l?yor niye toplay?p duruyoruz. Etrafta sal?k saçlar? toplama seferberli?i filan oluyor böyle zamanlarda,her neyse:))gidece?imiz ...
yazının devamı için tıklayın