Mavi Dünya
Pembe Dünya

Ocak 2011 için Arşiv

Anne k?z

Pazartesi, 31 Ocak 2011
    Minik Gülru cuma günü itibariyle ilk karnesini ald?.:)Pek sevimli bir karneydi.Minik k?z?m cuma günleri okula gitmiyor asl?nda.?lk kez karne almak için gitti bu cuma.Arkada?lar?yla birlikte resimlerini çektim.Öyle masum ve sevimliler ki,becerebilirsem buraya da koymak istiyorum  resmi...Onu okulun son gününü arkada?lar?yla geçirmesi için okula b?rakt?ktan sonra eve geldim.Çok nadir zamanlardan ...
yazının devamı için tıklayın

k?sa k?sa

Salı, 18 Ocak 2011
   Minik k?z?m her Bursa dönü?ünde daha bir büyümü? geliyor babas?n?n gözüne...(Geçti?imiz hafta sonu hem dinleyicilerle bulu?mak için hem de özledi?imiz her ?ey ve herkes için Bursa'dayd?k minik k?z?mla)Cümleleri ba?ka bir ?eye ihtiyaç duymayacak kadar yal?n oldu?undan, hem ?a??rt?c? hem de nas?l da çabuk büyüdü dedirtecek kadar güzel duygular ya?at?yor ...
yazının devamı için tıklayın

D???nmek ya da d???nmemek t?m mesele bu:)

Çarşamba, 12 Ocak 2011
 Söyledi?imiz her hangi bir söz ya da duydu?u,zihninde nas?l bir anlam olu?turuyor çok merak ediyorum.Ben asl?nda bütün çocuklar?n içinden geçen ?eyleri çok merak ediyorum.O minicik yavrular nas?l bir dü?ünce seyri geli?tiriyorlar da o hayretle dinledi?imiz cümleler a??zlar?ndan dökülüveriyor anlayam?yorum. Minik k?z?ma seyretmek istedi?i çizgi filmi seçmesini söyledim.Bana bakt?,minik elini yüzüne koydu; -H?mmm,dü?üneyim ...
yazının devamı için tıklayın

S?z vermek…

Pazar, 09 Ocak 2011
custom essay paperh4> Hayat?mda ilk kez galaya gidece?im için bir kaç hafta öncesinden plan yapt?m.Ya minik k?z?m annanesiyle kalacak ya da k?z?m teyzesinde kalacakt?.Ben ikisini birle?tirme alternatifini dü?ündüm önce.Minik k?z?mdan da çok  ayr? kalmam böylece diye geçirdim içimden.Bir de gün içinde k?z?ma teyzene gideceksin cümlesi s?kça söylenince çok heves etti.  Bir ...
yazının devamı için tıklayın

Bahane ya da savunma mekanizmas?:))

Cumartesi, 01 Ocak 2011
Bazen eskisi kadar yazmad???ma dair beni mutlu eden mailler al?yorum.Hakl?lar çünkü sahiden de bunu yazmal?y?m dedi?im pek çok ?ey zaman a??m?na u?ruyor.Elimde okunmu? ve payla??lmay? bekleyen pek çok kitap,anne olarak pek çok an? ve programc? olarak pek çok hikaye var...Bense erteliyorum hepsini...Neden; Çünkü çok sevdi?im bilgisayar?m yere dü?mekten yorularak beni terketti.Elimin ...
yazının devamı için tıklayın