Mavi Dünya
Pembe Dünya

Aralık 2010 için Arşiv

:)

Pazartesi, 20 Aralık 2010
Gitmek isteyen babas?n? bir türlü b?rakmayan Gülru,hadi üçüzleri seyredelim teklifimi kabul ediyor. Televizyonun oldu?u odaya ben üçüzleri seyretmeye gidiyorum diyerek  giderken babas?na da ?unlar? söylemeyi ihmal etmiyor; -Baba did bari...?din verdim....(baba git bari izin verdim):) write my essays
yazının devamı için tıklayın

E?itim s?reci

Pazartesi, 20 Aralık 2010
Cumartesi annelik e?itimlerinin ayl?k bulu?ma günüydü.Benim yapmaya çal??t?g?m ve zaman zaman payla?t?g?m ?eylerin daha anla??l?r olmas? için -hatta hatal? yanlar?m? da düzelterek-payla?mak istedim. Adem Bey ald?g?m?z dersler boyunca kendin olmak konusunun alt?n? çok çizdi...Biz hala kendin olmak üzerinde dü?ünme eylemleri geli?tiren,kendin olma yolculu?una ç?km?? anneleriz.Kendin olmak anne ve babalar için de ...
yazının devamı için tıklayın

D?zen

Pazar, 12 Aralık 2010
   Çocuklar?n?n düzensizli?i ile ilgili sorular?  çocu?un içinde da??n?k ?eyler vard?r,bunun bulunmas? gerekir diye yan?tlar genelde Pedegog Adem Güne?.Montessori e?itiminde de çocu?un düzen sevdi?i vurgusu s?kça yap?l?r.Minik k?z?m?n düzen seven hali,okulda düzen konusunda ö?retmeninden duydugum cümleler beni içten içe çok mutlu ediyor itiraf etmeliyim.Onun mutlu hali beni çok daha ?evkli ...
yazının devamı için tıklayın

zor

Cumartesi, 04 Aralık 2010
essay writers for hireh4>    Zor gecelerden biri daha...Benim kendimi vicdan?mla ba?ba?a b?rakt?g?m dahas? bunun benim için epey zor oldu?u ,yani Gülru'nun gecenin bir yar?s? uyudu?u gecelerden biri daha...O uyuyor ama geride tortu b?rak?yor kalbimde...Öyle direniyor ki uykuya,gözlerinden uyku akt?g?n? görebildi?im halde benim uykum delmedi ayecim demiyor mu?Neyin eksik oldugunu çözemiyorum...Galiba ...
yazının devamı için tıklayın

hayret

Cumartesi, 04 Aralık 2010
   Geçti?imiz hafta Gülru bir akrabam?z?n minik o?luyla tan??t?.Onu gördü?ü andan itibaren öyle sevecendi ki...Dahas? aye bunun kula?? var diye öyle hayretle seslendi ki en son neye bu kadar hayret etti?imi dü?ündüm bir kaç gündür,an?msayamad?m...San?r?m hayretimiz azald?kça büyüyoruz biz...Her ?ey s?radanla?t?kça eskiyoruz ... essay on poverty
yazının devamı için tıklayın