Mavi Dünya
Pembe Dünya

8 ?yi Adam

Sevdi?im bir kitap, ?ark? ya da alb?mden herkesi haberdar etmek gibi bir heyecan duyuyorum. Bu alb?mde o heyecan? ya?atanlardan. Ertu?rul Erki?i”nin Ankara”da Hac? Bayram Veli Camii”nde zihninden ge?irdi?i alb?m, Konya Sel?uklu Belediye”sinin de benzer talebiyle ortaya ??km??. “Yaln?z ba??ma sokaklara ??k?p,tenha yerlerde ?ok d???nd?m bu alb?m i?in” dedi Ertu?rul Bey programda. Ben cd”yi ald???mdan beri arabam?zda ba?ka bir alb?mdinlenmez ?oldu.Her dinledi?imde alb?mde eme?i ge?enlere dua ediyorum ve ne kadar ?nemli bir i? yapt?klar?n? d???n?yorum.?ocuklar?n zihinlerine de?erlerimiz ancak casino online bu kadar g?zel verilebilirdi.

admission essay writing

Alb?mde Do?ruluk ve Adalet benim, yard?mseverlik (ki i?inde G?lru var) ?zdenetim G?lru”nun favorisi…Bakal?m Nur hangilerini be?enecek b?y?d???nde:)

K???k bir ?ocu?u olup alb?m? edinmeyenler varsa ?ok ?ey ka??r?yorlar.Hemen al?n ve dinletin, m?zik bizim c?mlelerimizden ?ok ?ey ??retecek onlara eminim!

Yorum yapma kapalı.